FANDOM


The New Generation of Konohagakure Edit

 • Naru Uzumaki
 • Midori Uzumaki
 • Amaterasu 'Asu' Uchiha
 • Shiichi Nara
 • Inouji Nara
 • Chouza Akimichi
 • Chou Akimichi
 • Keiko Inuzuka
 • Hunbiki Inuzuka
 • Daisuki Inuzuka
 • Kokuro 'Kuro' Aburame
 • Koshiro 'Koshi' Aburame
 • Kokoro 'Koko' Aburame
 • Tenken Hyuuga
 • Taiki Lee
 • Karui Umino 'Hatake' 
 • Taimuki Sarutobi
 • Roujin Sarutobi
 • Ashi Inuzuka
 • Usho Umino
 • Miso Umino
 • Hichio Umino
 • Reina Sarutobi
 • Mio Sarutobi

The New Generation of Sunagakure Edit

 • Sasuna
 • Karasu

The Generation of Dokugakure Edit

 • Hatsumaru
 • Mizuri
 • Tsuchiyo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.